Sukukirjamme on valmis ja se julkaistiin 8.6.2013 sukukokouksessamme!


Sukuneuvoston kokouksessa 6.1.2011 valittiin toimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Helena Dahlström.

Yhteydenotot

Helena Dahlström: helena.dahlstrom@windowslive.com tai p. 050-3066627
Sukuneuvoston jäsenet: Sukuneuvosto

Tavoitteena on, että toimitamme sukukirjan, joka esittelee Kerimäen-Punkaharjun alueella asuneita Venäläisiä ja heidän jälkeläisiään Jokaiselle Antti Venäläisen jälkeläiselle (s. 10.10.1867, Kerimäki) on määrätty oma/omat vastaavat henkilöt, jotka valmistelevat materiaalia sukukirjaa varten.

Toimikunnan työnjakoa

pj. Helena Dahlström
- Emil (s. 1900), Emilia (s. 1887) ja Alpin (s. 1893)

Jouko ja Aila
- Otto (s. 1898) ja Hugo (s. 1908)

Pasi
- Lyydi (s. 1912)

Henni (Kirsti)
- Albin (s. 1901) ja Uuno (s. 1895)

Seppo (Kaija, Mika)
- Albin (s. 1901) ja Ida, myöh. Niiranen (s. 1889)

Tavoitteena on kerätä kirjaa varten erilaista materiaalia Antti Venäläisestä, hänen puolisoistaan
sekä jälkeläisistä puolisoineen sekä jälleen heidän jälkeläisistään perheineen.
Samoin Antti Venäläisen sisaruksista ja esivanhemmista perheineen.


Materiaali
koostuu haastattelemalla saaduista muisteluista ja tarinoista, valokuvista sekä aiemmista julkaisuista. Varhaisemmista sukupolvista saamme tietoja historiankirjoista, joiksi nimitetään seurakunnan
väestörekisteriarkistoon kuuluvia luetteloita syntyneistä, kastetuista,
kuulutetuista, vihityistä, kuolleista ja haudatuista seurakuntalaisista.
Henkikirjat ovat myös tärkeä lähde.

Tämän lisäksi pyritään perehtymään myös muihin materiaalilähteisiin, kuten Kerimäen ja Punkaharjun
museot, kirjastot, yhdistysten pöytäkirjat, sukuhaudat, yms.

Lisäksi kirjaan liitetään
Sukujutut-rekisteristämme saatavia sukutauluja.


Venäläisen sukuseuran vaiheista kootaan myös historiikki (Ailan vuosittaisten historiikkien pohjalta).


Lisäksi kirjaan toivotaan
runoja ja kirjoituksia (vrt. juhlajulkaisusta Pirjon runot ja Hannen muistelot).


Kirjoitetaan mahdollisesti myös "muiden Venäläisten sukujen ihmisistä": esim. Juvan Venäläiset, ...

Pyritään saamaan aineistoa mm. lehti-ilmoitusten avulla, esim. Puruvesi ja Itä-Savo. Niissä pyydettäisiin lähettämään sukuun liittyviä tarinoita toimituskunnalle.

Aikataulu
Pohjatyötä tehdään kevään ja kesän 2011 aikana. Asiaa esitellään sukukokouksessa 11.6.2011.

Kirja Pakarin Reijo Pakarisen kanssa on sovittu,
että aineisto sukukirjaa varten toimitetaan heille loka-marraskuussa 2011 ja
kirja valmistuu ennen 9.6.2012 (?) sukukokousta.

HAASTATTELUOPASTUSTA
Tässä vähän tietoa sukukirjaan tehtäviä haastatteluja varten.Kysymyksiä voi sitten muokata ja lisätä haastateltavan mukaan. Sukukirjan teon sääntöjähän on, että ketään ei saa loukata, joten kysymyksiä ja vastauksia voi siloitellakin sen mukaan! Jos jotain tärkeää puuttuu laitattehan kommenteja? Helena.

1. Hastattelut tulisi mielellään nauhoittaa ja säilyttää nauhoitukset.
2. Alkuun tiedot kuka haastattelee ja ketä, missä ja milloin.
3. Haastatellaan mieluiten 1-3 henkilöä kerrallaan, ei muita häiritsemässä paikalla!
4. Valokuvat hyvä apu muistin virkistämiseksi

Haastateltavan oma historiikki:

1. Nimi ja syntymäaika ja paikka (mikäli eivät ole jo tiedossa)

2.Perhe ja missä asuitte

3.Koulunkäynti

4.Työpaikat

4.Luottamustehtävät

5.Harrastukset

6.Kädentaidot

7.Oletko elänyt poikkeuksellisissa olosuhteissa esim. pula-aika, sota,lama, yhteiskunnalliset mullistukset?

8.Mikäli olet elänyt sota-aikana mitä siitä on jäänyt mieleesi?

9. Mitä muistoja haluaiset erityisesti kertoa jälkipolville?

Kysymyksiä perheestä ja suvusta:
1. Millainen oli lapsuuden perheesi?
-vanhemmat, millaisia olivat mitä tekivät työkseen, mitä harrastivat, kolunkäynti
-sisarukset
-muut lähisukulaiset
2. Mitä leikkejä leikitte?
3. Millaisia tarinoita lapsuudessasi kerrottiin?
4. Kuka oli hyvä tarinankertoja?
5.Mitä muistat isovanhemmistasi?
-minkälaisia he olivat luonteeltaan
- pitkiä, lyhyitä, laihoja tummia, vaaleita ym.
-mitä olet kuullut kerrottavan isovanhemmistasi? Keneltä?
-mitä isovanhempasi tekivät työkseen?
6.Mitä perinteisiä tapoja noudatettiin perheessäsi?

 

==============
Päivitetty 4.6.2013